Bestill skuterkort

Aktuelt

Løypenettet stenger!

På grunn av stor snøskredfare og mye vann i terrenget stenges alle løyper med umiddelbar virkning.

Publisert 20. april

Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Røyrvik kommune

Røyrvik kommune har i henhold til Motorferdselloven §4a fastsatt lokale forskrifter om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag. Alle som skal benytte seg av kommunens løypenett må gjøre seg kjent med disse før kjøringen finner sted.

http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/2017-01-26-96?q=Røyrvik kommune

Publisert 14. februar
Royrvik-Oversiktskart-2017

Informasjon og løypekart for Røyrvik kommune (PDF)

Kart over løypetrasèene og informasjon om hvilke løyper som er åpne finner dere på kommunens hjemmeside.

Publisert 14. februar
Nyhetsarkiv ›